معرفي همكاران بهداشت محيط و حرفه اي
كارنامه سوابق كاري
سوابق اجرايي
 بهداشت محيط وحرفه اي

سمت: مسئول واحد بهداشت محيط و حرفه اي

نام و نام خانوادگي: مهندس محمد حسن كربلائيان
كربلائيان
مدرك: كارشناس بهداشت محيط
ايميل : karblaeyan@bums.ac.ir

تلفن داخلي: 2900

مستقيم:05632445503  ,  05631632900
فكس: 05632445675
   همكاران: 
 

سمت: كارشناس بهداشت محيط 

نام و نام خانوادگي:  مهندس فريبا هنري 
هنري
مدرك: كارشناس بهداشت محيط  
ايميل : honari-env@bums.ac.ir

تلفن داخلي: 2901

مستقيم: 05631632901
فكس: 05632445675
 

سمت: كارشناس بهداشت محيط  

نام و نام خانوادگي: مهندس غلام رضا آبي 
آبي
مدرك: كارشناس بهداشت محيط  
ايميل: g.abee@bums.ac.ir

تلفن داخلي: 2908

مستقيم: 05631632908
فكس: 05632445675
  

سمت: كارشناس بهداشت محيط 

نام و نام خانوادگي: مهندس زهرا هريوندي
هريوندي
مدرك: كارشناس بهداشت محيط
ايميلz.harivandi@bums.ac.ir

تلفن داخلي: 2902

مستقيم: 05631632902
فكس: 05632445675
 

سمت:  كارشناش بهداشت محيط

نام و نام خانوادگي: مهندس قائم براتي
براتي
مدرك: كارشناس بهداشت محيط
ايميل: gh.barati@bums.ac.ir

تلفن داخلي: 2909

مستقيم:05631632909 
فكس: 05632445675
  

سمت:  كارشناس بهداشت حرفه اي 

نام و نام خانوادگي: مهندس محمد سيدآبادي    
سيد آبادي
مدرك: كارشناس بهداشت حرفه اي
ايميل: m.sayedabadi@bums.ac.ir

تلفن داخلي: 2906

مستقيم: 05631632906
فكس: 05632445675

سمت: كارشناس بهداشت حرفه اي (طب كار )

نام و نام خانوادگي: مهندس محسن پري نژاد
پري نژاد
مدرك: كارشناس بهداشت حرفه اي
ايميل: m.parineghad@bums.ac.ir

تلفن داخلي: 2905

مستقيم:05631632905 
فكس: 05632445675

سمت: كارشناس بهداشت محيط (مواد غذايي )

نام و نام خانوادگي: جعفر ملايي
ملايي
مدرك: كارشناس بهداشت محيط 
ايميل: j.molaei@bums.ac.ir

تلفن داخلي: 2907

مستقيم:05631632907 
فكس: 05632445675

سمت: كارشناس بهداشت محيط (بيمارستانها)

نام و نام خانوادگي:  زهرا سعادتي 
سعادت
مدرك: كارشناس بهداشت محيط 
ايميل: Zsaadati@bums.ac.ir

تلفن داخلي: 2904

مستقيم:05631632904 
فكس: 05632445675

سمت: كارشناس بهداشت حرفه اي (مشاغل سخت و زيان آور )

نام و نام خانوادگي: زهرا خزاعي نژاد 
خزاعي
مدرك: كارشناس بهداشت حرفه اي
ايميل: khazaie.nezhad@bums.ac.ir

تلفن داخلي: 2903

مستقيم:05631632903 
فكس: 05632445675
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/03
تعداد بازدید:
6394
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal