مركز خدمات جامع سلامت شهري جواديه
مركز شهري
نام مركز خدمات جامع سلامت شهري

مركز جواديه 

  سال تاسيس
1381
آدرس مركز                                                   
                                                                  
خيابان شهيد برگي - جنب مسجد جواديه
 شماره تماس
32331277
تعداد پزشكان موجود
2 نفر  
محدوده تحت پوشش
 
 از شمال: حد فاصل خيابان مصطفي خميني زوج تا ابتداي بلوار ميلاد

از جنوب: ميدان امام خميني تا پارك آزادي

ازشرق: پارك آزادي تا انتهاي خيابان مصطفي خميني زوج

از غرب: از ابتداي خيابان صمدي سمت فرد و در امتداد ان تا ابتداي بلوار ميلاد
 
 
خدمات قابل ارائه به مردم
 
- خدمات پزشكي :  ويزيت بيماران ، مشاوره پزشكي جهت گروههاي هدف
خدمات آزمايشگاهي : به صورت نمونه گيري هيپوتيروئيدي
- خدمات مامائي  :خدمات پيش از بارداري ، دوران بارداري و پس از زايمان
 - خدمات مشاوره  : تغذيه  - سلامت روان -مشاوره شيردهي - مشاوره بيماريهاي واگير و غير واگير
 - خدمات سلامت :مراقبت نوزادان - كودكان - نوجوانان - جوانان - ميانسالان - سالمندان - مادران باردار وشيرده
 انجام واكسيناسيون كودكان -خدمات بهداشت محيط و حرفه اي - خدمات آموزش سلامت
 - خدمات دهان ودندان  : معاينه - خدمات دندانپزشكي و ...

 
واحد هاي تحت پوشش
 1 -  پايگاه هفده شهريور
 2 - پايگاه حاشيه ميلاد 
 3 - پايگاه حاشيه موسي بن جعفر 
 
نام واحد :  پايگاه هفده شهريور
آدرس: خيابان هفده شهريور 24
شماره تماس : 32237646
محدوده تحت پوشش 

از شمال :از ميدان آزادي تا تقاطع بلوار صياد شيرازي وبلوار امام رضا (ع)

از جنوب:خيابان شهيد قرني (از ميدان شهداء تاتقاطع شهيد قرني وبلوار صياد شيرازي)

ازشرق: از تقاطع شهيد قرني وبلوار صياد شيرازي تا تقاطع بلوار صياد شيرازي وبلوار امام رضا

از غرب:از ميدان شهداء تا ميدان امام خميني ودرامتداد خيابان جمهوري اسلامي تا ميدان آزادي 
نام واحد :پايگاه حاشيه ميلاد
آدرس:انتهاي محله موسي بن جعفر - ميلاد 3 -جنب مدرسه پويا
شماره تماس :1-32316570
محدوده تحت پوشش

از شمال: كمربندي شمال شهر

از جنوب: حد فاصل خيابان مصطفي خميني زوج تا ابتداي بلوار ميلاد و در امتداد تا انتهاي خيابان الهيه(پشت بلوار پيامبراعظم)

ازشرق: از انتهاي مصطفي خميني زوج و زمين هاي باير شمال شهر

از غرب: كمربندي غرب شهر
نام واحد : پايگاه حاشيه موسي بن جعفر  
آدرس:محله موسي بن جعفر - كاظميه 19 - پشت كتابخانه آقاي كريم پور
شماره تماس :32237643
محدوده تحت پوشش

از شمال: از انتهاي بلوار جواديه به سمت بلوار پيامبر اعظم تا پشت آرامستان

از جنوب: كانال كبوتر خان

ازشرق: بلوار موسي بن جعفر(ع) (حد فاصل ابتداي كانال موسي بن جعفر  تا تقاطع آن با بلوار پيامبر اعظم)

از غرب: زمينهاي باير سمت غرب آرامستان
مستندات مركز و واحد هاي تابعه 
 جواديهجواديه 
 جواديهجواديه 
 
 


 
تاریخ به روز رسانی:
1398/11/01
تعداد بازدید:
3232
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal