مشاوره پيش ازبارداري

 
لو گو مادران

    

تهيه ملزومات برنامه نظارت و پايش اجراي فعاليتهاي برنامه مراقبتهاي ادغام يافته سلامت مادران درواحدهاي محيطي شامل:
 

مراقبت پيش از بارداري

 

غربالگري خانم هاي واجد شرايط مراقبت پيش از بارداري

 تشكيل پرونده جهت خانمهاي واجد شرايط مراقبت پيش از بارداري و انجام مراقبت بدين ترتيب:

·         گرفتن شرح حال

·         درخواست آزمايشات لازم و سونوگرافي

·         ارجاع به دندانپزشك جهت معاينه دهان و دندان

·         بررسي سابقه واكسيناسيون توام و در صورت لزوم تزريق واكسن

·         غربالگري خانمهاي نيازمند مراقبت ويژه

·         انجام اقدامات لازم جهت خانمهاي نيازمند مراقبت ويژه مطابق بوكلت مادران باردار

·         ارجاع خانمهاي نيازمند ارجاع به سطح تخصصي

·         تكميل فرم ارجاع و تحويل آن به مراجعه كننده جهت ارائه به متخصص

·         پيگيري وضعيت خانم هاي ارجاع شده به سطح تخصصي در زمانهاي مقرر بر اساس بوكلت

·         انجام دستورات متخصص پس از پيگيري موارد ارجاع داده شده   

·     ارائه آموزشها و توصيه هاي لازم در زمينه تغذيه مناسب ، بهداشت فردي ، بهداشت روان ، بهداشت جنسي ، مكمل هاي دارويي و زمان مناسب باردار شدن و قطع روش پيشگيري از بارداري

·         توصيه اكيد به خانم نيازمند مراقبت ويژه جهت به تعويق انداختن بارداري تا بهبودي كامل يا تحت كنترل قرار گرفتن علت مراقبت ويژه  ورسيدن به وضعيت مطلوب براي بارداري

      ·         ثبت اسامي خانمهاي مراقبت شده در ليست اسامي خانمهاي مراقبت پيش از بارداري
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/01/14
تعداد بازدید:
2351
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal